BTICO Safety

Găng tay có bột

Găng tay y tế có bột VGlove

Găng tay có bột

Chất liệu: cao su latex
Chiều dài: 24cm

VGlove A2 - Găng tay y tế có bột dài 27,5cm

Găng tay có bột dài 27.5

Chất liệu: latex
Chiều dài: 27.5cm

VGlove A1 - Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng, có bột

Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng

Chất liệu: latex
Chiều dài: 28cm

Găng tay y tế Latex tiệt trùng có bột VGlove

Găng tay phẫu thuật tiệt trùng

Chất liệu: latex
Chiều dài: 28cm

Găng tay không bột

Găng tay Nitrile VGlove không bột

Găng tay nitrile

Chất liệu: nitrile
Chiều dài: 24cm

Găng tay y tế không bột VGlove

Găng tay không bột clorine

Chất liệu: latex
Chiều dài: 24cm

Găng tay y tế không bột VGlove (phủ polymer)

Găng tay không bột phủ polymer

Chất liệu: latex
Chiều dài: 24cm