BTICO Safety

Găng tay latex

Nổi bật ở khả năng chống đâm thủng và chống hóa chất

Găng tay nitrile

Nổi bật khả năng chống đâm thủng và chống hóa chất

Dịch vụ gia công

Dịch vụ gia công với nhiều khách hàng đến từ các thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ

ISO 9001:2008

ISO 13485:2016

ISO 22000:2005

HACCP & GMP

SA8000:2014

Hệ thống phân phối chính thức

Đăng ký nhận thông báo